Đã hoàn thành

119161 harvesting 1000 adresses

harvesting 1000 adresses

ONLY FOR EMPHASISE

Other parties are requested not to bid !

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: leen, harvesting data entry, adresses data entry, data harvesting

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) NOP, Netherlands

Mã Dự Án: #1865330

Đã trao cho:

emphasize

As per discussion. Thanks

$70 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
3.5