Đã hoàn thành

142570 Image map of areas

Creating of 33 HTML imagemaps of al area's on the map. Work must be done precize. See attachment.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: precize, map of, html map, map work, image map data, map image, map data, areas, area map, map data entry, image map, Data Map

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) The Hague, Netherlands

ID dự án: #1888745

Được trao cho:

knightwebsl

Hi, please see pmb. Thanks.

$25 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0