Đã hoàn thành

120071 Images to text

Turn entire site at [url removed, login to view] into all text using notepad.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: notepad images text, images to text, text using, data entry using images, turn text, images text, notepad text images, images notepad

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Conway, United States

ID dự án: #1866241

Được trao cho:

Enayet

Thanks. Will be done before Monday as discussed.

$75 USD trong 2 ngày
(613 Đánh Giá)
7.9