Đã hoàn thành

147304 Joomla data

Pease see atachment....you must have data formating experience aswll as know joomla

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: formating data, entry data joomla, joomla entry, joomla data entry, data formating, joomla data

Về Bên Thuê:
( 159 nhận xét ) Craighall, South Africa

Mã Dự Án: #1893483

Đã trao cho:

mcg1976

Please check PM for details related with data entry on Joomla website.

$30 USD trong 1 ngày
(9 Đánh Giá)
3.7