Đang Thực Hiện

7092 Knowledge Base Entry

I need someone to take the faq from my old knowledge base and move them to my new kayako knowledge base. Its simple as copy and paste. I will give you an awsome review.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: base , data base entry, knowledge base, knowledge

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1757963

Được trao cho:

marianteo

Hello. I am interested in your project. Please read PMB for details.

$8 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0