Đang Thực Hiện

9098 Manually remove spam websites

I am looking for someone to spend a month manually geting rid of spam websites in a large database. This is not a fun job, but a job.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: spam, manually, remove spam, data entry fun, fun job, database data websites, spam data entry, database large websites, data websites database, spam job, remove websites, websites database

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1759965