Đang Thực Hiện

MIKECHUAH PROJECT

as spoken !!!!

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: mikechuah, sample spoken english project, english spoken project manager, project database online quiz, attiny2313 project, medical store project

Về Bên Thuê:
( 109 nhận xét ) Montreal, Canada

Mã Dự Án: #1030683

Đã trao cho:

mikechuah

ok done .........

$30 USD trong 5 ngày
(10 Đánh Giá)
6.9

7 freelancer đang chào giá trung bình $47 cho công việc này

amjadkalim

I can do .............

$30 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vijireema2011

need some details about job

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sajidahmed

Lets start, Please check your PM for detail. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vasuparvatham

sir! i can complete this work as mentioned in the fields... will start the work as soon as you intimate that i was selected for this project

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bimbella

extensive data entry experience. Please send details.

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
kal1973

I like this project

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0