Đang Thực Hiện

125129 myspace accounts

hi

I am looking to have 5,000 myspace profiles created. I will provide pictures, names and "about me" information.

I would like to get these done as soon as possible.

Please let me know if you have any questions.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: myspace accounts possible , myspace created, data entry myspace, myspace profiles, myspace accounts

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) NY,

Mã Dự Án: #1871295

Đã trao cho:

stephifr

Hello, please see PMB. Thanks!

$200 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
1.8