Đang Thực Hiện

124727 myspace profile

myspace account creation. I would like to buy 1,000 profiles to start. I will provide the picture/about me information to add to the profile.

I can verify the accounts. All that I need from you is to make the account, enter the captcha, picture and about me information.

I would like to get this started ASAP.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: creation account myspace, add profile, captcha entry buy, captcha data entry account, asap captcha, profile accounts, captcha buy, myspace creation profile, captcha creation, captcha entry account, creation myspace, myspace creation, buy captcha, profile information, myspace captcha myspace, buy myspace account, captcha myspace entry, need myspace account, myspace asap, profile entry, myspace account creation, data entry myspace, add myspace accounts, profile creation, myspace profiles

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) NY,

ID dự án: #1870893

Được trao cho:

dem0x7

As discussed in PMB

$150 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0