Đã hoàn thành

329016 need 400000 captchas solved

400,000 solved captchas

need project complete in 1,000 every hour completed in 16 days

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: Captchas, need 400 days, captchas data, captchas entry, need project

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) La Jolla, United States

ID dự án: #2074825

Được trao cho:

genuinewords

Thanks!

$400 USD trong 15 ngày
(147 Đánh Giá)
6.5