Đã hoàn thành

5213 Paid Forum Posting

Hey. I need some forum posters. I will pay .12 per post for up to 100 posts. The topic is webmaster related so should be easy for fellow scriptlancers... If you are interested PM me and we can talk. Thanks.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: posters need forum, paid per posting, forum per post, scriptlancers, paid per post, paid post forum, forum posting forum, data entry forum posting, need 100 forum, forum paid, easy forum posting, easy posting, need posters forum, forum need posters, post forum easy, paid posters, 100 posts forum, need posts forum, webmaster forum posting, webmaster forum posters, paid forum, paid forum post, paid forum posting, easy posters, paid forum posters

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Houston, United States

ID dự án: #1756083

Được trao cho:

doramey2012

check PMB please

$12 USD trong 3 ngày
(129 Đánh Giá)
6.1