Đã hoàn thành

122341 Private Project

This project is exclusively for AdBomber.

- AdBomber Pro for $170.

- Per agreement, includes free copy of $80 Adbomber.

Can later on purchase CAPCHA image processor for $100.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: data entry processor, capcha data entry project, image processor, private 100, project agreement data entry, free capcha project, Data processor , Data entry capcha, data capcha, capcha entry project, free capcha, adbomber free, 100 free data entry project, free image data entry, capcha data, data entry capcha entry, image processor project, purchase agreement, adbomber, capcha data entry, capcha project

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) San Francisco, United States

ID dự án: #1868507

Được trao cho:

AdBomber

AdBomber Pro in stalled and set up for 1 category. Complimentary AdBomber 2.1d included

$170 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0