Đang Thực Hiện

126822 Private Project

This project is exclusively for AdBomber.

- CAPTCHA image processor for $100.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: data entry processor, captcha entry image, image processor, private captcha entry project, private 100, private captcha, image captcha project, data processor, captcha project image, image processor project, captcha image project, adbomber

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1872990

Đã trao cho:

AdBomber

AdBomber OCR is ready...

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0