Đang Thực Hiện

126822 Private Project

This project is exclusively for AdBomber.

- CAPTCHA image processor for $100.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: data entry processor, captcha entry image, image processor, private captcha entry project, private 100, private captcha, image captcha project, Data processor , captcha project image, image processor project, captcha image project, adbomber

Về Bên Thuê:
( 36 nhận xét ) San Francisco, United States

Mã Dự Án: #1872990

Đã trao cho:

AdBomber

AdBomber OCR is ready...

$100 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0