Đã hoàn thành

127083 profiles

I would like to buy 5,000 blank myspace profiles.

I can verify the accounts. All that I need from you is to make the account, enter the captcha, picture and about me information.

I would like to get this started ASAP.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: captcha entry buy, captcha data entry account, blank accounts, asap captcha, captcha buy, captcha entry account, buy captcha, blank myspace accounts, myspace captcha myspace, buy myspace account, captcha myspace entry, myspace asap, myspace profiles, myspace captcha entry, buy myspace accounts, verify myspace account, captcha myspace, myspace captcha

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) NY,

ID dự án: #1873251

Được trao cho:

Tarik8i

Sir, We can done very carefully & quickly trust me,Thanks

$250 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0