Đang Thực Hiện

126157 profiles1

I would like to buy 5,000 blank myspace profiles.

I can verify the accounts. All that I need from you is to make the account, enter the captcha, picture and about me information.

I would like to get this started ASAP

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: captcha entry buy, captcha data entry account, blank accounts, asap captcha, captcha buy, captcha entry account, buy captcha, blank myspace accounts, myspace captcha myspace, buy myspace account, captcha myspace entry, myspace asap, myspace captcha entry, buy myspace accounts, verify myspace account, captcha myspace, myspace captcha

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) NY,

ID dự án: #1872324

Được trao cho:

wwwprosl

Best quality work assured. :)

$200 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0