Đã hoàn thành

144642 quick data entry

need some accounts created on different sites, total 1-2 hours work, nothing difficult

should be done quickly

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: quick data, quick data entry, work accounts data entry, sites accounts created, data different sites

Về Bên Thuê:
( 98 nhận xét ) Haifa, Israel

Mã Dự Án: #1890818

Đã trao cho:

sarbjeet911

ready to start ur work regards sunny

$8 USD trong 1 ngày
(113 Đánh Giá)
6.0