Đã hoàn thành

154595 Setup 300 gmail accounts

300 gmail accounts with sequencial usernames:

clpost08012007a

clpost08012007b

clpost08012007c

through z

then

clpost08022007a

clpost08022007b

through z

until 300 gmail accounts setup

Also, set the email forwarding to my gmail account:

cl0725a

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: gmail accounts , 300 usernames, email account setup, forwarding email, set gmail accounts, 300 email accounts, set accounts, gmail account data, email forwarding, data entry setup, account setup, gmail account email

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Sacramento, United States

ID dự án: #1900779

Được trao cho:

arunachalesasl

i am ready to asap thanks by Aruna

$60 USD trong 1 ngày
(40 Đánh Giá)
4.8