Đã hoàn thành

154596 Setup o300 gmail email address

300 gmail accounts with sequencial usernames:

clpost09012007a

clpost09012007b

clpost09012007c

through z

then

clpost09022007a

clpost09022007b

through z

until 300 gmail accounts setup

Also, set the email forwarding to my gmail account:

cl0725a

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: 300 usernames, 300 gmail address, email account setup, forwarding email, set gmail accounts, gmail address, forwarding address, usernames email, 300 email accounts, gmail email account, gmail account data, email forwarding, data entry setup, account setup, gmail account email, gmail email, email address data, 300 email, email 300

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Sacramento, United States

ID dự án: #1900780

Được trao cho:

susruth

Hi, AS Discussed. Regards Susruth

$25 USD trong 0 ngày
(4 Đánh Giá)
3.4