Đã hoàn thành

141455 Social Bookmarking Submitting

I have 16 sites I need added to each of the following sites:

1. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 | Alexa: 1

2. [url removed, login to view] PageRank: 8/10 | Alexa: 80

3. [url removed, login to view] PageRank: 8/10 | Alexa: 159

4. [url removed, login to view] PageRank: 9/10 | Alexa: 504

5. [url removed, login to view] PageRank: 8/10 | Alexa: 882

6. [url removed, login to view] PageRank: 8/10 Alexa: 1,223

7. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 | Alexa: 1,706

8. [url removed, login to view] PageRank: 6/10 | Alexa: 2,141

9. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 | Alexa: 3,166

10. [url removed, login to view] PageRank: 6/10 | Alexa: 3,516

11. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 Alexa: 3,681

12. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 | Alexa: 6,016

13. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 | Alexa: 7,117

14. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 | Alexa: 10,262

15. [url removed, login to view] PageRank: 6/10 | Alexa: 10,105

16. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 | Alexa: 11,531

17. [url removed, login to view] PageRank: 6/10 | Alexa: 12,259

18. [url removed, login to view] PageRank: 6/10 Alexa: 15,104

19. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 | Alexa: 18,760

20. [url removed, login to view] PageRank: 5/10 | Alexa: 22,278

21. [url removed, login to view] PageRank: 3/10 | Alexa: 22,231

22. [url removed, login to view] PageRank: 6/10 | Alexa: 26,605

23. [url removed, login to view] PageRank: 7/10 | Alexa: 45,299

24. [url removed, login to view] PageRank: 6/10 | Alexa: 52,009

25. [url removed, login to view] PageRank: 5/10 | Alexa: 56,592

You must add each othe 16 sites to EACH one of these so there will be:

16 x25 posts = 400 posts

I will supply the information you need to post.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: social bookmarking com, reddit com, netscape net, fark com, de sites data entry, social net, social ma, othe, netscape, 504, www netvouz com, social post sites, social bookmarking data, post social sites, 400 social bookmarking sites, 009, net alexa, social bookmarking digg, bookmarking data, wong, pagerank net, net pagerank, mister, digg posts, del icio us

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét )

ID dự án: #1887630

Được trao cho:

$50 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0