Đang Thực Hiện

155679 special project - romimardian

This is the same project that I had to cancel with upendra. Just had to open a new project to select you as the winner ...

Once you bid I pick you as winner - from there we go as usual ...

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: cancel project, data entry special project, special project

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét )

Mã Dự Án: #1901863

1 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

$30 USD trong 0 ngày
(2 Đánh Giá)
1.3