Đang Thực Hiện

121515 Webpage to Excel

The project consists of inputing contact data from a webpage into excel. Aproximately 200 records.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Nhập liệu

Xem thêm: webpage, webpage c, data inputing, excel 200, data entry webpage, data webpage excel, webpage excel, inputing data, excel webpage, data webpage

Về Bên Thuê:
( 9 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1867681

Đã trao cho:

StaciD930

As discussed

$80 USD trong 1 ngày
(23 Đánh Giá)
4.8