Đang Thực Hiện

web 2.0 posting hourly

As per discussion your job will be to create pages and post articles . payment will be 5$ per hour and the job will take 9 hours to complete

Kỹ năng: Đăng báo, Article Writing, Nhập liệu

Xem thêm: hourly payment, posting articles web, per discussion, per hour articles, data entry hourly job, job posting data web, articles job posting, job posting articles, posting hourly, hourly job, post articles web, articles posting job, articles web, paypal web payment pro, posting web banner, hourly rate web programmer, web payment script

Về Bên Thuê:
( 78 nhận xét ) Sandnes, Norway

Mã Dự Án: #1619592

Đã trao cho:

oncemore

Thanks for new offer.

$15 USD / giờ
(11 Đánh Giá)
4.1

2 freelancer đang chào giá trung bình $15/giờ cho công việc này

chiranmadu

Yes,I can do your work Efficiently.

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0