Đang Thực Hiện

$0.8 per article

Hi,

I am looking for some good writer who can write good quality and copy free articles. I will hire this time. No milestone.

I will pay $0.8/500 word. Will pay every Monday via GAF, paypal, MB. I will hire 5 writer.

Happy biding.........................

Kỹ năng: Article Writing, Blog, Nhập liệu

Xem thêm: hire blog article, hire article blog writer, hire article writer blog, free biding, gaf biding, per article paypal, write per article, 500 entry per, 500 word per article, per article paypal blog, word blog entry, blog copy article, article biding, hire article writer paypal, gaf word entry, data entry copy writer, free business article 3000 word, copy article blog, grammar article 400 word, article per word, pdf article transcription word, pay per article, article 200 word, will pay per article, article rewriting word

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Kent, Bangladesh

Mã Dự Án: #1644308

Đã trao cho:

blacksajib

I think this is perfect for me.

$250 USD trong 14 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

CBJHALAK

i can do it .i m very expert.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0