Đang Thực Hiện

data-work for private project

Được trao cho:

cltapos

Please Check your PMB.

$15 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.0

5 freelancer đang chào giá trung bình $12/giờ cho công việc này

hossionsumon

Hi, Ready to start let's discussed....

$11 USD / giờ
(141 Nhận xét)
6.7
aviksamanta

I can do it.

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
rjp0913

Hi, I am very much willing to do the project. Thenks

$12 USD / giờ
(1 Nhận xét)
0.0
hemantrathod87

Hello Sir, I am skilled in email [login to view URL] me do the project. Regards

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
isankardada

I will do it as require with your help.

$11 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0