Đang Thực Hiện

141511 custom css for mkportal

Have another forum, and have installed the smf portal mkportal. I want the style to match the colours of my main forum, so need someone to match the css so the colours/fonts/header matches.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Nhập liệu

Xem nhiều hơn: css custom fonts, css custom, forum custom, portal css, smf forum match, custom css, css entry, custom smf, css style header, header smf forum, data entry portal forum, css portal, mkportal portal, smf portal, custom forum header, mkportal, header custom, data entry portal, forum data entry portal

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) birmingham, United Kingdom

ID dự án: #1887686