Đã hoàn thành

2541 finish oscommerce project

Need you to finish inputting categories, data entry items: 10/15 items. about 8 categories. also some css work. small budget, last programmer didn't finish job. have oscmax 2.0, BUT open to modifying...as per your suggestion. future e-com work from me. escrow only. Thanks. Manny.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Nhập liệu

Xem thêm: oscmax, finish, css finish, finish css, small budget project, need finish job, oscmax css, small project css, data entry programmer, oscommerce css categories, oscommerce future, css oscmax, modifying oscommerce, data oscommerce, small project small budget, oscmax programmer, finish open, need programmer finish job, oscommerce finish, items oscommerce, data entry oscommerce, small oscommerce job, oscommerce categories css, oscmax data, programmer oscommerce

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) United States

Mã Dự Án: #1753410

Đã trao cho:

webconceptssl

Please check PMB

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0