Đang Thực Hiện

Data entry project for vitalpakistan

as discussed...

thanks

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: mujahiddar, data discussed project, data entry project excel, project outsourcing data entry, project managment data entry, project agreement data entry, project profile data entry

Về Bên Thuê:
( 66 nhận xét ) Rawalpindi, Pakistan

Mã Dự Án: #1026473

Đã trao cho:

atif125

Hey check pm!!! thanks

$30 USD trong 1 ngày
(1 Đánh Giá)
1.6