Đã hoàn thành

Data Entry Team needed #03

Đã trao cho:

azimlamton

Will always try our level best to satisfy buyers

$30 USD trong 7 ngày
(32 Đánh Giá)
4.8

6 freelancer đang chào giá trung bình $42 cho công việc này

mimirabb

I am ready to start work [url removed, login to view] check PM for [url removed, login to view]

$30 USD trong 2 ngày
(82 Đánh Giá)
5.5
DataZoneBD

---------Assalam [url removed, login to view] check pm----------

$30 USD trong 2 ngày
(18 Đánh Giá)
3.8
cncragu

i can do this..

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
stargirl

we will give you 100% work. check pm

$30 USD trong 8 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
meera1981

Please see my PMB

$100 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0