Đã hoàn thành

Data Entry Team needed #04

Đã trao cho:

azimlamton

Will always try our level best to satisfy buyers

$30 USD trong 7 ngày
(32 Đánh Giá)
4.8

6 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

RajHeartbeat

Ready to start straight away..!

$30 USD trong 1 ngày
(57 Đánh Giá)
6.0
arifsss

please sir give me this job...

$30 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
zrenjithz

PLEASE SEND ME THE DETAILS

$30 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
lawiskokij

Hi, Am interested in the mentioned project.

$250 USD trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
stargirl

let start work.

$30 USD trong 11 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0