Đang Thực Hiện

Data Entry (Translations) for rahul030

Data Entry (Translations) for rahul030

Same as last project we have done, just with translations instead of English...

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: Translations, data entry last, entry logo arabi english

Về Bên Thuê:
( 17 nhận xét ) Hoofddorp, Netherlands

Mã Dự Án: #1664639

Đã trao cho:

rahul030

hi sir, please see PM

€175 EUR trong 5 ngày
(12 Đánh Giá)
4.3

2 freelancer đang chào giá trung bình €138 cho công việc này

stalins84

lest start

€100 EUR trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0