Đang Thực Hiện

Data Entry Work

Set up new accounts as needed. Organize data and email customers. Send reports to main office. Communicate with staff when needed.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: office data entry work, data entry staff needed, data entry email excel, staff excel, organize data entry, staff entry data, staff data entry, data entry reports excel, data entry work email, accounts entry excel, home work entry data, work accounts data entry, excel accounts data entry, data reports, data entry work office, data entry reports, accounts entry work, excel data accounts, work smart data entry

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) 78745, United States

Mã Dự Án: #1676593

Đã trao cho:

gunjan2111

Thanks for raising the project

$36 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
2.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $33 cho công việc này

filiperosa

Hello, Not a problema at all. Ready to start. Regards, Filipe

$30 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0