Đang Thực Hiện

Data Entry (6)

PRIVATE PROJECT

Please only bid if invited.

Work to be completed within 5 days.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: data entry private, private data entry, captcha entry data work, freelancer data work bid, data entry contract work

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) Nelson, United Kingdom

Mã Dự Án: #1022306

Đã trao cho:

sheenakakkar

Hi, Ready to do the job.. Regards Sheena

£60 GBP trong 5 ngày
(14 Đánh Giá)
5.6