Đang Thực Hiện

email project for Arugay52SollyC

Hi Solita,

You did an awesome job and I need you to continue with this project for me.

Kỹ năng: Nhập liệu, Khai thác dữ liệu, Excel, Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem thêm: solita, awesome job, excel email job, data entry email project, need email project, awesome data, email project, project awesome, need flash job done, need serb job, project email function, need overnight job, need simple job, project email, need easy job

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Victoria, Canada

Mã Dự Án: #1076248

Đã trao cho:

Arugay52SollyC

Don, Thanks for posting such inspiring comment in this job posting. I owe it to your being supportive and communicative with me.

$30 CAD trong 4 ngày
(1 Đánh Giá)
0.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $35 cho công việc này

vipper14

plz check my PM,, :)

$40 CAD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0