Đã Hủy

Nhập dữ liệu excel - open to bidding

Mình muốn tham gia dự án của bạn và thời gian làm như thế nào vậy ? và có bắt buộc những gì không vậy bạn .

Kĩ năng: Lập trình C#, Nhập liệu, Excel, Trợ lí trực tuyến, Tìm kiếm web

Xem nhiều hơn: p v, nh , gian, excel open

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Paris, Vietnam

ID dự án: #6673921

1 freelancer đang chào giá trung bình $15 cho công việc này

kchg

Hello Sir I am happy to find your project. I have read your brief seriously. I want to work with you. I am an excellent developer. Please look my profiles. Since I am free, i can start your project immediately. Thêm

$15 USD / giờ
(4 Nhận xét)
3.2