Đã Hủy

Nhập liệu, excel - open to bidding

nhập các thông tin được yêu cầu ví dụ như danh sách các số lượng kê khai, thông tin sản phẩm, các số liệu kế toán, sử dụng công việc liên quan đến excel

Kĩ năng: Nhập liệu, Xử lí dữ liệu, Excel, Web Scraping, Tìm kiếm web

Xem nhiều hơn: u.s. p.s, n excel, nh , quan, excel open

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6632161

1 freelancer đang chào giá trung bình $100 cho công việc này

aaienmatloob

Sir, I've gone through your project description and everything is quite clear to me. I'm a very proficient as well as talented Excel, word, data processing, Web Search, Copy typing, web scraping, Data Mining, Linke Thêm

$100 USD trong 3 ngày
(6 Nhận xét)
2.5