Đã hoàn thành

Google Base Export and Feed Editing for Zencart

Google Base Export and Feed Editing for Zencart and oscommerce using magnetic one all in one feeds. Google Base Export and Feed Editing for Zencart and oscommerce using magnetic one all in one feeds.

Kĩ năng: Nhập liệu, Excel

Xem nhiều hơn: google feeds, export, base , base one, google feed base zencart, excel base data, excel oscommerce data entry, google data excel, zencart data, data entry export, feed base, google data feeds, magnetic data, zencart google feed, excel editing, zencart export, export data entry, editing oscommerce, google feed oscommerce, oscommerce google feed, excel data feed, export data excel excel, base oscommerce, data export excel, oscommerce google base feed

Về Bên Thuê:
( 57 nhận xét ) PERTH, Australia

ID dự án: #1654520

Được trao cho:

shiev

Hi, Looking forward to work on this project. Regards, shiev

$40 USD trong 4 ngày
(2 Đánh Giá)
1.7

4 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

FINGERRPRINT

Zencart expert here. We are interest in your project. Ready to Start. Please Check the Inbox.

$200 USD trong 3 ngày
(121 Nhận xét)
7.1
hossionsumon

Hello sir,Let's go for start..Check [url removed, login to view]

$50 USD trong 0 ngày
(127 Nhận xét)
6.6
mandai12

I have the required skills.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shokat12

hi sir i can do your project on your [url removed, login to view] give me a one chance i shell thankful to you.

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0