Đã Hủy

Need Data Jobs Franchise

2 freelancer đang chào giá trung bình $12/giờ cho công việc này

indiawrites

Explain your offer please!

$8 USD / giờ
(15 Nhận xét)
5.1
amrloveu

i can do this work immediately

$8 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
bpojob9595

more details

$15 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0