Đã Đóng

pendekar wanita

mampu mengerjakan project dengan cepat, rapi dan bisa dipercaya. terbiasa menggunakan microsoft word, excel, power point, dll

Kỹ năng: Đánh máy, Nhập liệu, Excel

Xem thêm: power point microsoft, word excel power point, microsoft excel dengan menggunakan, menggunakan excel, menggunakan, dll excel, dan power, data dll, excel dll, excel word power, dll word, word excel power

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) surabaya, Indonesia

Mã Dự Án: #4543863

4 freelancer đang chào giá trung bình Rp34583333 cho công việc này

Putrili

Dear tantridk, I'm interested with this job. I have all skills required so let me know if you accept my proposal. Thankyou :)

Rp5000000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
temi1512

I'm good in the MS office knowledge. Able to start and complete the project.

Rp44444444 IDR trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Nuwairi

Saya bole buat ini dengan mudah sekali

Rp5555555 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
vector2000

hello, i am interested in your project.

Rp83333333 IDR trong 30 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0