Đã hoàn thành

privet project for stephen082

Được trao cho:

Stephen082

Ready to start

$30 USD trong 0 ngày
(34 Đánh Giá)
4.5

4 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

jencent30

Hi, I would like to work with you, I am interested on this type of job. Please PM me for further information. Thank you! :)

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shsuja

I interested to do this work, please give me a chance. & Please describe detail what you want.

$250 USD trong 16 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
afaab

SIr,im ready for this job.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0