Đang Thực Hiện

Project for dicku2812

Project for dicku2812, web browsing and data entry. Same as before but with different initial information.

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: web browsing, project different ongoing work, browsing excel, project different countries

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Leeds, United Kingdom

Mã Dự Án: #1747101

Đã trao cho:

dicku2812

Thanks Arissa.........

$35 USD trong 3 ngày
(4 Đánh Giá)
2.4

5 freelancer đang chào giá trung bình $85 cho công việc này

isaacpeiris

I'm ready, More details please!

$80 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Apil2810

HI Good Day , I can do this in 7 days.

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Blackdew

I can do for 10$/day. I am a newbie to Freelancer.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
bpojobs8520

more details

$250 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0