Đã Đóng

nhận nhập dữ liệu - repost

Tôi nhận nhập dữ liệu từ các đơn đặt hàng của khách hàng với các kỹ năng như trên, đặc biệt là word và exel, thiết kế powerpoint.

Xin đảm bảo dữ liệu được nhập một cách nhanh chóng và chính xác

Kĩ năng: Nhập liệu, Excel, Microsoft Access, Powerpoint, Word

Xem nhiều hơn: exel word, word p, word exel, p v, nh , d m, Data entry exel, exel data, transferring powerpoint presentation ms word, transfer powerpoint file microsoft word, repost powerpoint, word data exel, dns powerpoint, convert article powerpoint, 500 powerpoint templates, word powerpoint conversion, powerpoint upload, powerpoint presentations needed, preparing powerpoint presentations

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hai lang, Vietnam

ID dự án: #4744151

4 freelancer chào giá trung bình $38/giờ cho công việc này

paris2785

in English please

$55 USD / giờ
(4 Nhận xét)
3.0
BadihBarakat

I'm an English speaker, but I have +12 years of experience in Excel, Powerpoeint, and Access among other applications. I appreciate if you consider my bid and provide me details about your need...

$33 USD / giờ
(5 Nhận xét)
2.7
maianhtaivns

Hi, I'm ready to do the work

$38 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ngothanh

Công việc tốt, mình có thể giúp bạn

$27 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0