Đã Đóng

nhận nhập dữ liệu - repost 2

Tôi nhận nhập dữ liệu từ các đơn đặt hàng của khách hàng với các kỹ năng như trên, đặc biệt là word và exel, thiết kế powerpoint.

Xin đảm bảo dữ liệu được nhập một cách nhanh chóng và chính xác

Kĩ năng: Nhập liệu, Excel, Microsoft Access, Powerpoint, Word

Xem nhiều hơn: exel word, word p, word exel, p v, nh , d m, Data entry exel, exel data, transferring powerpoint presentation ms word, transfer powerpoint file microsoft word, repost powerpoint, word data exel, dns powerpoint, convert article powerpoint, 500 powerpoint templates, word powerpoint conversion, powerpoint upload, powerpoint presentations needed, preparing powerpoint presentations

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ha Noi, Vietnam

ID dự án: #4747189

6 freelancer chào giá trung bình $33/giờ cho công việc này

tuanlm101

Very interesting. I would like to participate

$50 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.1
thanhtuyen163

Hello! Mình có thê giúp bạn!

$35 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
maianhtaivns

Tôi sẵn sàng cho công việc này

$27 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
nguyenhat4

I will work very hard to complete project on time

$33 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
ngothanh

Mình có thể giúp bạn được không! hãy chọn mình

$27 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
thaiquynam

TÔi có thể làm công việc này tốt vì tôi thường xuyên làm bài thuyết trình và thao tác rất nhiều trên office 2013, 2010, 2007, 2003

$25 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0