Đóng

Upload 56 products to Amazon Web Store

Dự án này đã nhận được 8 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $56 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
8
Mô tả dự án

I need 56 products from a website added to Amazon Web Store.

Either one by one manually or using the provided Inventory File for Large Uploads.

Each product has COLOR VARIANTS between 3-7 each.

See attached file from Amazon.

The products are live online all photos and text can be copied from existing website:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online