Đã Đóng

Kijiji poster

13 freelancer đang chào giá trung bình $48 cho công việc này

XSDATASOLUTION

lets start check pmb thanks

$30 USD trong 1 ngày
(102 Nhận xét)
6.4
samitXI

i can surely do this job within 2 days

$30 USD trong 2 ngày
(27 Nhận xét)
5.3
Johir08

Ready to start now.

$35 USD trong 15 ngày
(14 Nhận xét)
5.0
Imranatmoon

Check PMB Thanks

$30 USD trong 1 ngày
(29 Nhận xét)
4.8
kuntal0007

Please check my PM

$30 USD trong 1 ngày
(18 Nhận xét)
4.2
lalarun009

Ready to post

$30 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.0
Ash0304

ready to start

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
ztrue

sir, i have good expreance for this work. so i agree for this work. ztrue.

$240 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
WILLIAM6532

We are expert data entry service provider. Please check PMB.

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nafasat

I am eligible for this project.

$35 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
fcleophat

hi, i'm ready to start, please check pmb

$30 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
GolamZaman

Plz check ur PMB.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
jines

i have good typeing speed

$30 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0