Đang Thực Hiện

Private Project For Ritesh-3

Private Project For Ritesh.

Kỹ năng: Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: dataworker2009, private facebook, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, facebook private, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) BHARATPUR, India

Mã Dự Án: #1029600

Đã trao cho:

riteshdalmia

hello pls. chk ur pm.

$40 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.1

8 freelancer đang chào giá trung bình $120 cho công việc này

faisal6666

I AM INTRESTED PLEASE GIVE ME DETAILS

$150 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Domaci

Sir i want this work.Thanks

$70 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
suchitce

I am ready to do the work give me more detail on it

$150 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
brijeshk123

best idea for this work.

$100 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ginnysiau

We will try to do our best.

$250 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Motib

i m doing data entry and i now how to do this work very well. if you give me this project then you appreciated my work. regards: Motib

$170 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
hrabbasi90

Please provide me description.. I am waiting to do it..

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0