Đã hoàn thành

Project for dev

Được trao cho:

EXPERTSCODERS

HI JUST PROVIDE US YOU WILL BE HAPPY

$30 USD trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
3.2

8 freelancer đang chào giá trung bình $51 cho công việc này

sakibrahman

i want to work it

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
shadatansu

Sir, I have Interested in your project work.

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
debsterdks

i would like to work

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
munender1982

can complete it in time.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dianne227

$200 for 2 weeks. what's the project about?

$200 USD trong 14 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Amr0

I'm ready to start and i'm free

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nisasew

I will do my best this project

$30 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0