Đang Thực Hiện

Project for Ritesh-1

Private for Ritesh...

Kỹ năng: Nhập liệu, Quảng cáo trên Facebook

Xem thêm: dataworker2009, project private, project private villa, project private chat room, wow project private server, private project relinh

Về Bên Thuê:
( 26 nhận xét ) BHARATPUR, India

Mã Dự Án: #1029592

Đã trao cho:

riteshdalmia

hello, pls. chk ur pm

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
4.1

9 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

Avinash1989

Give me the details. Waiting for your reply. Check my PM.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Domaci

HI sir I want this work.Thanks

$30 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
unsramessh

hi, i am ready

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
jisun007

I have the complete ability to do this job within a day.

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
walangi

i will not dissapoint you

$30 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
ginnysiau

We will try to do our best.

$200 USD trong 6 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
sharmaniraj

one chance

$30 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
smitiavansh0612

Hi, We can do this. Pls consider.

$40 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0