Đã Trao

data entry jobs

very good speed in typing ,

ready to do data entry jobs

Kỹ năng: Nhập liệu, Excel

Xem thêm: data entry jobs good, jobs entry data internet, typing data entry jobs, data entry jobs typing, good data entry jobs, good speed data, typing speed good clerk, entry jobs, data entry typing speed

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #4547609

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹3000 cho công việc này

happy2helpp

Hired by the Employer

₹3000 INR trong 20 ngày
(30 Đánh Giá)
6.9