Đã hoàn thành

Transform Joomla website from 1.0.15 to 2.5 - clayon

For hasan only.

[url removed, login to view] needs to be transformed from [url removed, login to view] to j2.5. We are plagued with several spams and stuck with old component. Need help.

Kỹ năng: Nhập liệu, Joomla

Xem thêm: hasan, data transform, component entry data joomla, entry data joomla, joomla data entry component, joomla website help, clone website joomla component, transformed joomla, data entry joomla website, joomla data component, joomla net, convert website joomla, baby name website joomla, event website joomla, set basic website joomla, creating mac website joomla, convert website joomla website, existing website joomla, memebership website joomla, invitation website joomla

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) batu pahat, Malaysia

Mã Dự Án: #1715732

Đã trao cho:

joomlaxpart

Dear Sir, Please check PM Kind Regards Hasan

$50 USD trong 2 ngày
(54 Đánh Giá)
5.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $167 cho công việc này

richammond

We know it's for HAssan, but let me propose my bid too. Check reviews

$200 USD trong 2 ngày
(50 Đánh Giá)
5.8
WOEXX

Consider this job done

$250 USD trong 3 ngày
(35 Đánh Giá)
5.1