Đang Thực Hiện

145002 Craigslist posting

Simple - Just like other projects :

1. Craigs-list posting in US cities.

2. You have to be in the US.

3. The Ad should not get banned/removed.

4. Better if you have previous experience/work to show.

5. Bid for posting 1 ad in 1 city.

Regards,

AHT

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Viết lại bài báo, Nhập liệu, Xây dựng liên kết, Tiếp thị

Xem nhiều hơn: posting in, posting craigs, aht, simple craigslist, posting link list, craigs list cities, city building, craigs cities, data entry link posting, craigs list link building, city link, ad posting link list, ad craigs list show, craigs list city, building craigs, craigs list work, posting projects, craigs list bid, list posting, posting craigs list, craigs list data entry, craigs list posting, data entry craigs list

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét )

ID dự án: #1891178